:صدور شناسنامه المثنی

:مدارک مورد نیاز

 
تقاضا نامه كتبي متقاضي
 
 
شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ جدید (کمتر از 6 ماه)- غیر فوری - مشخصات كامل سجلي (پشت آن نوشته شود- بدون عینک و کلاه (خانمها با پوشش اسلامی
 
مدرك معتبر عكسدار (گذرنامه) جهت تطابق عكسها - در صورت نداشتن گذرنامه ايراني (اصل گذرنامه نيوزيلندي و يا كارت اقامت عكسدار)
 
:در صورتیکه شناسنامه مفقوده، قدیمی باشد
 
ارائه مدارک معتبر ایرانی (نظیر گذرنامه-گواهینامه-کارت پایان خدمت-مدارک (...تحصیلی و
 
 
تکمیل فرم استشهادیه مفقود شدن شناسنامه و تایید دو نفر از ایرانیان مقیم
 
 
یک عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.