:صدور کارت شناسایی ملی

:نکات مهم

هموطن گرامی: با توجه به کاربردی شدن کارت شناسایی ملی و نیاز به داشتن این کارت توسط کلیه اتباع جمهوری اسلامی ایران، توصیه میشود هرچه سریعتر نسبت به دریافت
.کارت مربوطه اقدام فرمائید

 
.کارت شناسایی ملی جهت افرادیکه دارای 15 سال تمام باشند صادر میگردد
 
.صدور کارت منوط به دارا بودن اصل شناسنامه جدید ایرانی میباشد
 

:مدارک مورد نیاز

 
اصل شناسنامه و 2 سری تصوير رنگی کليه صفحات شناسنامه
 
دو قطعه عکس جديد متقاضی(کمتر از 6 ماه) با زمینه روشن، غیر فوری، پشت نویسی شده، (بدون عینک و کلاه (عکس خانمها با پوشش اسلامی
 
 
 
دو عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

 

 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.